April 2013

2013 HOME

May 2013

 

April 1, 2013- Head Tilt

April 1, 2013- Head Tilt

April 2, 2013-Numbers

April 2, 2013-Numbers

April 3, 2013-Sharing

April 3, 2013-Sharing

April 4, 2013-Sorting Boxes

April 4, 2013-Sorting Boxes

April 5, 2013-Trouble Makers!

April 5, 2013-Trouble Makers!

April 6, 2013-Veggie Pasta

April 6, 2013-Veggie Pasta

April 7, 2013-Kisses!

April 7, 2013-Kisses!

April 8, 2013-Sleeping Pups.

April 8, 2013-Sleeping Pups.

April 9, 2013- Max!

April 9, 2013- Max!

April 10, 2013-Snapple Facts

April 10, 2013-Snapple Facts

April 11, 2013-Business Card File Cabinet!

April 11, 2013-Business Card File Cabinet!

April 12, 2013-Photo Scanner

April 12, 2013-Photo Scanner

April 13, 2013-Back in the City!

April 13, 2013-Back in the City!

April 14, 2013-Innocent Faces!

April 14, 2013-Innocent Faces!

April 15, 2013- Wrestling

April 15, 2013- Wrestling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

April 16, 2013-Ice Cream!

April 16, 2013-Ice Cream!

April 17, 2013-Head Tilts

April 17, 2013-Head Tilts

April 18, 2013-Flooding

April 18, 2013-Flooding

April 19, 2013-Dog Butt!

April 19, 2013-Dog Butt!

April 20, 2013-Snow?

April 20, 2013-Snow?

 

 

 

 

 

 

 

 

April 21, 2013-Another Maxy Day!

April 21, 2013-Another Maxy Day!

April 22, 2013-Chillin

April 22, 2013-Chillin

April 23, 2013-New Painting

April 23, 2013-New Painting

April 24, 2013-Caught in the Act!

April 24, 2013-Caught in the Act!

April 25, 2013-Doodling

April 25, 2013-Doodling

 

 

 

 

 

 

 

April 26, 2013- Flashback Photo!

April 26, 2013- Flashback Photo!

April 27, 2013-Spray Painting

April 27, 2013-Spray Painting

April 28, 2013

April 28, 2013

April 29, 2013

April 29, 2013

April 30, 2013-Office Upgrade!

April 30, 2013-Office Upgrade!